قوانین مترجمین گروه


 

  1. میزان دستمزد برای ترجمه در ازای هر صفحه ی ترجمه شده (250 كلمه) کلمه ای محاسبه می شود.
  2. مبلغ دستمزد كليه كارهاي مترجم در يك ماه در پايان ماه) اولین روز کاری ماه بعد) به طور يكجا به وي پرداخت می گردد.
  3. مترجم ميبايست توانايي دريافت سفارش به صورت اينترنتي را داشته باشد و صفحات ترجمه شده را به صورت تايپ شده در Microsoft Word office و به وسيله ايمیل براي مركز ارسال نمايد. چنانچه با پسوند دیگری ارسال کردند قابل قبول نمی باشد و در صورت تاخیر در ارسال فایل صحیح مشمول قوانین تاخیر میشوند.
  4. در بستن قرارداد مترجم متعهد مي شود كه توانايي ترجمه حداقل چند صفحه را در 24 ساعت دارد و موظف است هر گونه تغيير در اين كمييت را پيشاپيش اعلام نمايد.
  5. مترجم هيچگونه حق مادي و معنوي بجز مبلغ قرارداد نسبت به اثر ترجمه شده ندارد.
  6. بديهي است كه به دليل متغير بودن تقاضا هيچگونه حداقلي براي سفارشات وجود ندارد.
  7. مترجم دستمزدی برای ترجمه های برگشت خورده دریافت نمی کند.
  8. مترجم موظف است در صورت قبول سفارش، در زمان معین ترجمه را تحویل دهد. در غیر این صورت اگر تاخیر کمتر از 24 ساعت باشد 50% از حقوق مترجم (از همان سفارش) کسر می گردد و چنانچه تاخیر بیشتر از 24 ساعت باشد مترجم هیچ حقوقی بابت آن سفارش دریافت نخواهد کرد.
  9. مترجم موظف است ترجمه را به طور کامل و بدون هیچ نقض و جا افتادگی تحویل دهد.

 

گروه امنیتی روئینوس