Daily Archives: فوریه 6, 2017


تفاوت بین am و pm

تفاوت بین am و pm از این جهت حائز اهمیت است که افراد انگلیسی زبان از این دو شکل اختصاری برای فهمیدن اینکه برای مثال یک رویداد قبل از ظهر اتفاق می افتد یا بعداظهر؛ چون آنها از یک سیستم 122 ساعته استفاده می کنند. معنی و مخفف pm و am am مخفف عبارت ‘ante meridiem‘ است به معنی قبل از […]


گروه امنیتی روئینوس