Daily Archives: فوریه 22, 2017


نکاتی جالب در مورد زبان انگلیسی که احتمالا نمی دانستید!

1)    پرکاربردترین حرف در زبان انگلیسی “e” می باشد.   2)    پر کاربردترین حرف صدادار “e” و پس از آن “a”  می باشد.   3)    پر کاربردترین حرف غیر صدادار در انگلیسی “r” و پس از آن “t” می باشد.   4)    هر بخش کلمات حتما باید دارای آوا باشد، ولی لزومی ندارد که دارای حرف غیرصدا دار باشد.   5)    فقط دو کلمه […]


گروه امنیتی روئینوس