Daily Archives: مارس 29, 2017


تفاوت vacation و holiday

vacation و holiday کلماتی با معانی مشابه هستند. هر دو به روزها یا زمانی اشاره دارند که شما به مدرسه و دانشگاه و یا به محل کار نمی روید. با اینحال، تفاوت هایی بین آنها وجود دارد که در ادامه به بررسی دقیق آن میپردازیم.   Holiday به تعطیلات برای همه اشاره دارد یکی از […]

private-teaching-english-language

گروه امنیتی روئینوس