تفاوت vacation و holiday


private-teaching-english-language

vacation و holiday کلماتی با معانی مشابه هستند. هر دو به روزها یا زمانی اشاره دارند که شما به مدرسه و دانشگاه و یا به محل کار نمی روید. با اینحال، تفاوت هایی بین آنها وجود دارد که در ادامه به بررسی دقیق آن میپردازیم.

 

  • Holiday به تعطیلات برای همه اشاره دارد

یکی از تفاوت های اصلی holiday و vacation این است که ما واژه holiday را زمانی استفاده میکنیم که اشاره به تعطیلات عمومی داریم بویژه تعطیلات، زمانها و رویدادهایی که توسط اغلب افراد جشن گرفته میشود همانند تعطیلات کریسمس (Christmas holiday) ، تعطیلات نوروز (Nowrouz holiday) که این تعطیلات در برخی کشورها بعنوان public holiday و یا national holiday یعنی تعطیلات عمومی یا تعطیلات رسمی (روزهایی که طی آنها مدارس و ادارات آن کشور تعطیل هستند) نیز بشمار میروند.

یک نمونه دیگر از تعطیلات یا holidayهایی که بعنوان تعطیلات رسمی یا national holiday در کشورمان مرسوم است، روز طبیعت یا سیزده بدر (Sizdah Be-dar) است که آن را با عنوان Nature Day نیز میشناسیم.

بنابراین با توجه به توضیحات بالا، و عمومیت داشتن holidayها میتوان گفت، اگر در آن تعطیلی، این تنها شما یا همکار شما نبودید که به دانشگاه، مدرسه یا محل کار خود نمی رفتید، نمیتوان آن را vacation به شمار آورد.

  • Vacation معمولاً با سفر و مسافرت همراه است!

به دیالوگ زیر و پاسخ طرف دوم توجه کنید:

 I took a vacation last week!
 Where did you go?

دیالوگ بالا را میتوان اینگونه ترجمه کرد: – هفته‌ی گذشته رفته بودم تعطیلات/مسافرت!
چراکه vacation معمولاً تعطیلاتی است که مسافرت کردن را نیز شامل میشود.
یک واژه عامیانه و جدید که اخیراً استفاده میشود staycation است که با زبان طنز اشاره به تعطیلاتی دارد که در خانه سپری میشود!


تفاوت این دو واژه در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی

تمام موارد و قوانین فوق برای انگلیسی آمریکایی است! در حالی که در انگلیسی بریتانیایی یا بریتیش در هر دو حالت واژه ی holiday را استفاده می  کنند:

A) Tuesday is a holiday
سه شنبه تعطیله

B) I’m going on holiday next week
تعطیلات هفته بعد میرم مسافرت


مرخصی یا روزهای تعطیل و غیر کاری دیگر چطور؟

off days 
روزهای مرخصی (برای دلایلی غیر سفر)؛ روزهای تعطیل و غیرکاری
to take a day off

مرخصی گرفتن

برخی از روزها در انگلیسی نه holiday بشمار میروند و نه vacation. بعنوان مثال، اگر روزی برای استراحت در خانه بمانید، نه میتوان آن را holiday به حساب آورد (چون همه تعطیل نیستند یا بعبارتی رسمی یا مناسبتی نبوده است)، و نه میتوان آن را vacation نامید چون قرار نیست جایی بروید. این روزها که به نیتی غیر از سفر و مسافرت مرخصی گرفته اید را خیلی ساده یک مرخصی یا a day off مینامیم:

I’m going to take a day off this week.

میخوام این هفته یک روز مرخصی بگیرم

اگر به کاری مشغول هستیذ که آخر هفته ها نیز جزء ۵ یا شش روز کاری شما به شمار میرود، روزهایی که در هفته تعطیل هستید نیز روزهای off شما یا off days نامیده میشود:

 

I used to work for a European company and my off days were Saturday and Sunday
قبلاً برای شرکتی اروپایی کار میکردم و روزهای تعطیلم شنبه و یکشنبه بود

What are you doing on your days off?
روزهایی که تعطیلی (سر کار نمیری) چکار میکنی؟


تعطیلات تابستان – Summer Holidays یا Summer Vacation یا Summer Break ؟؟؟

هر سه مورد بالا برای تعطیلات تابستان استفاده میشود!

اما، همانطور که با توجه با توجه به توضیحات فوق نیز میتوان حدس زد، معادل رایج در انگلستان و انگلیسی بریتانیایی “Summer Holidays” و معادل رایج در آمریکا و انگلیسی آمریکایی Summer Vacation میباشد. زمانی هم که منظور از این تعطیلات یا هر زمان دیگری، تعطیلات یا فرجه های تعطیلی مدارس باشد (یک بازه زمانی که بین سالهای تحصیلی یا ترم ها مدرسین و محصلین به مراکز تحصیلی نمی روند) معمولاً از break استفاده میکنیم. بعنوان مثال: summer break

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


گروه امنیتی روئینوس